Prohlídky Prahy a České republiky

Polodenní výlet Praha - Karlštejn

Výlet z Prahy č. 10


Výlet Praha - Karlštejn

Výlet Praha - Karlštejn

Výlet Praha - Karlštejn

Výlet Praha - Karlštejn

Zorganizuji pro Vás výlet na míru s průvodcem z Prahy na Karlštejn s dopravou (autem, autobusem a nebo vlakem), který obvykle trvá přibližně na 4-5 hodin.

Vzdálenost Praha - Karlštejn: 35 km

Hrad Karlštejn zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a korunovačních klenotů.
Na počátku husitských válek byly na Karlštejn převezeny české korunovační klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly uloženy téměř 200 let. Stavebně procházel hrad různými obdobími, byl založen v roce 1348 (dokončen 1365), po roce 1480 upraven pozdně goticky, v poslední čtvrtině 16. století renesančně. Při poslední stavební úpravě z konce 19. století, hrad získal dnešní vzhled. Od roku 1918 je hrad ve vlastnictví státu a je zpřístupněn veřejnosti.

Zajistím pro Vás rezervaci prohlídky hradu Karlštejn:

I.okruh - Soukromé a reprezentační prostory Karla IV. Císařský palác, hradní Pokladnice a Klenotnice s kopiemi české Svatováclavské koruny a koruny císařů Svaté říše římské

II. okruh - Posvátné prostory hradu včetně Kaple svatého Kříže: (pro skupiny s omezeným počtem osob) zahrnuje Kostel Panny Marie se sakristií a kapli sv. Kateřiny, Velkou věž s prohlídkou nástěnných maleb schodiště, lapidária, obrazárny, pracovny architekta Josefa Mockera a návštěvou unikátní kaple sv. Kříže.Právě v této kapli uvidíte jedinečný soubor 129 deskových maleb Mistra Theodorika, který představuje nadčasovou hodnotu a patří k nejvzácnějším uměleckým pokladům české země.

III. okruh - Vyhlídka z Velké věže : 3., 4. a 5. patro, prohlídka Velké věže bez Kaple sv. Kříže, slavnostní schodiště s gotickými freskami, bývalá strážnice, bývalá zbrojnice a exkluzivní vyhlídka z nejvyššího bodu hradu Karlštejn do jeho okolí - přístupná v otevírací době i za nepřízně počasí)

Vstupné hrad Karlštejn: Vstupné se pohybuje od: 130,- až do 190,-Kč za jednu dospělou osobu. Zlevněné vstupné je pro děti, studenty, důchodce a invalidy.

V podhradí Karlštejna, kde se nachází mnoho restaurací, kaváren, obchodů pro Vás ráda zorganizuji oběd či jiné občerstvení. Při prodloužení pobytu na Karlštejně lze navštívit Muzeum Betlémů, kde ukromě jiného uvidíte největší pohyblivý betlém v České republice - rozkládá se na ploše 80m2. Vstupné: 35 až 45,-Kč

Dům hodin v Karlštejně, kde uvidíte největší expozici hodin v České republice - 850 exponátů z období od 16. století až po novověk. Vstupné: 150 až 220,-Kč. Dům hodin lze navštívit jen v malých skupinách a jen po předchozí domluvě.

Karlštejn je také znám svým vinařstvím a tak lze zde podniknout ochutnávku vína ve zdejším vinném sklepě.

Nabídka je tedy veliká a věřím, že si dobře vyberete!

Cena výletu z Prahy do Karlštejna je stanovena individuálně podle počtu klientů, sezóny a délky průvodcovských a organizačních služeb.

Zpět na - Výlety po České republice


OBJEDNÁVKY


Praha - Webcam

© PragueTour